életrajz

biography

  életrajz:
 • 1957-ben születettem Tornyospálcán.
 • 1976-ban érettségiztem a kisvárdai Bessenyei György Gimnáziumban. Gimnáziumi rajztanáraim Makay László és Borsi Antal voltak. Diákkoromban húsz évig aktívan modelleztem és nyolc évig zongoráztam. Zongoratanárnőm Heiner Béláné (Meta néni) volt, akinek nagyon sokat köszönhetek.
 • 1981-ben a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskola rajz-matematika szakán végeztem, tanáromként tisztelem Valkovits Zoltánt.
 • 1988-ban diplomáztam a Magyar Képzőművészeti Főiskolán.
  Tanáraim Szabados Árpád, Vecsey Csaba, és Patay László voltak.
 • 1981-től a sátoraljaújhelyi 117-es sz. Szakm.képző Iskola szakrajztanára voltam.
 • 1982-től a miskolci Móra Ferenc Általános Iskola rajztanáraként dolgoztam.
 • 1987-től a miskolci Avasi Gimnáziumban dolgozom.
 • 1982-től sok önálló kiállításom volt, ezek mellett rendszeresen részt veszek csoportos tárlatokon is.
 • 1995-től a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének (MAOE) tagja vagyok.

 • FONTOSABB KIÁLLÍTÁSOK:
 • 1989. Művelődési Központ, Vásárosnamény
 • 1996. Az ember, Miskolc, II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár
 • 1997. ...vonalak..., Miskolc, Nemzeti Színház
 • 1998. M-vonalak 4, Aschaffenburg (Németország)
 • 2001. Földmadár, Budapest, Átrium Galéria
 • 2001. Homogén, Miskolc, Miskolci Galéria Kamaraterme
 • 2007. mér-Leg, Miskolc, Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum Nagyterme
 • 2008. Magyar Víziközmű Szövetség, Budapest
 • 2008. Dobban, Dóczy Református Gimnázium, Debrecen
 • 2009. Udvar, Euron Galéria, Budapest
 • 2011. A Besiből indultam, Bessenyei Galéria, Kisvárda
 • 2011. MÁSKÉP, Eötvös 10 Közösségi és Kulturális Színtér Galériája, Budapest
 • 2012. IRÁNYPONTOK,Bárczay-kastély, Felsőzsolca
 • 2013. UTAK ÉS TALÁLKOZÁSOK, Miskolci Galéria, Petró-ház, Miskolc
 • 2014. XXII. Miskolci Téli Tárlat, Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum, Miskolc
 • 2015. 33. Salgótarjáni Tavaszi Tárlat, Dornyay Béla Múzeum
 • 2015. „TÁJ BOX" - SECCO FALKA II.- Nemzetközi Festészeti és Objekt Találkozó, Színészmúzeum TPG Galériája, Miskolc
 • 2016. „képi-világ-kép" - Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti lntézet (Zenepalota), Miskolc
 • 2017. „MESTER és TANÍTVÁNY IX.” - Miskolci Galéria, Petró-ház, Miskolc
 • 2018. 'Nap' - Feledy-ház, Miskolc
 • 2019. "DIMENZIÓK" - REÖK, Szeged
 • 2019. "10 éves az Eötvös 10" - Eötvös 10, Budapest
 • 2020. "latinovits@ruttkai.75_20" - Színészmúzeum, Miskolc
 • 2020. "Hármashangzat" - Dóczy Galéria, Debrecen
 • 2021. XXV. Miskolci Téli Tárlat - Miskolci Galéria, Miskolc
 • 2021. Bartók+Pilinszky - 21. Légyott - Színészmúzeum, Miskolc
 • 2022. Mesterek és Mestereik - Városi Galéria, Nyíregyháza
 • 2023. XXVI. Miskolci Téli Tárlat, Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum, Miskolc
 • 2023. "kisálloMÁS" kortárs képzőművészeti kiállítás, Szikszó, "kisállomás" Romgaléria
 • 2023. R_ebell - 9 Spanyolnátha Nemzetközi Küldeményművészeti kiállítás, Miskolc, Színészmúzeum
 • 2023. 23. LÉGYOTT - Tompa plusz Petőfi, Miskolc, Színészmúzeum

 • díjak:
 • 1983. SZOT-díj
 • 1998. Avasi Gimnáziumért Díj
 • 1999. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma luxemburgi ösztöndíja
 • 2006. Arany Katedra Emlékplakett
 • 2008. II. Nemzetközi Spanyolnátha Küldeményművészeti Biennálé Nívódíj
 • 2011. A Bessenyei Akadémia tagja
 • 2012. Miskolc Város Pedagógiai Díja
 • 2013. „BONIS BONA - A Nemzet Tehetségeiért" díj
 • 2018. VII. Nemzetközi Spanyolnátha Küldeményművészeti Biennálé Fődíj

Az üzemeltető fenntartja a jogot, hogy az oldal bármely részét, bármely tartalmát módosítsa, illetve hozzáférésüket korlátozza vagy megszüntesse. A weboldal forráskódja, beleértve grafikai megjelenését, fotókat, képeket és szerkezeti felépítését, az üzemeltető tulajdonában állnak. Az oldal részben vagy teljes egészében sem másolható, terjeszthető vagy értékesíthető a mi előzetes és írásos beleegyezésünk nélkül. A homonna.hu tulajdonosa előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldalak tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni. A homonna.hu azonban beleegyezik abba, hogy - saját, személyes használatra a szabad felhasználás körében - Ön ezen oldalak tartalmát, vagy kivonatait számítógépén tárolja vagy kinyomtassa.

  biography:
 • He was born in 1957.
 • He finished his secondary school studies in 1976 at the Bessenyei György Grammar School of Kisvárda. As a student he was modelling for ten years and playing the piano for 8 years. His piano teacher was Heiner Béláné (Meta néni), he owes a lot to her.
 • He majored in drawing and mathematics in 1981 at the Bessenyei György College of Education of Nyíregyháza. His mentor was Zoltán Valkovits.
 • From 1982 he was the teacher of drawing at the Móra Ferenc Primary School of Miskolc.
 • He got his diploma in 1988 at the Hungarian College of Fine Arts. Among his teachers were Csaba Vecsey, Árpád Szabados and László Patay.
 • From 1987 he has been working as the teacher of arts at the Avasi Grammar School of Miskolc.
 • From 1982 on he has had many one-man shows. Besides, he takes part in group exhibitions as well.
 • In 1995 he became a member of the Nationwide Hungarian Artist Association.

 • IMPORTANT EXHIBITIONS:
 • 1989 Exhibition in the Cultural Centre, Vásárosnamény
 • 1996 Exhibition titled "The Man" at the II. Rákóczi Ferenc County Library, Miskolc
 • 1997 Exhibition titled "...lines..." at the National Theatre, Miskolc
 • 1998 Exhibition titled "M-lines 4" in Aschaffenburg, Germany
 • 2001 Exhibition titled "Soil Bird" at the Átrium Gallery, Budapest
 • 2001 Exhibition titled "Homogeneous" at the Miskolc Gallery, Miskolc
 • 2007 Exhibition titled "mér-Leg" at Miskolc Gallery of Fine Arts, City Museum of Arts, Miskolc
 • 2008 Hungarian Water Utility Association, Budapest
 • 2008 Dóczy Református Gimnázium, Debrecen
 • 2009 Exhibition titled "Courtyard", Euron Gallery, Budapest
 • 2011 Exhibition titled "I started from Besi*", Gallery of Bessenyei, Kisvarda (* Besi is the nickname of Bessenyei)
 • 2011 Exhibition titled "Differently", Gallery of Eotvos 10 Public and Cultural Scene, Budapest
 • 2012 "Landmarks", Castle of Barczay, Felsozsolca
 • 2013 Ways and Meets, Galery of Miskolc, Petro-House, Miskolc
 • 2014 XXII. Winter Art Exhibition in Miskolc at Miskolc Gallery of Fine Arts, City Museum of Arts, Miskolc
 • 2015 33. Spring Art Exhibition in Salgótarján at Museum of Béla Dornyay
 • 2016 "imagery-world-image" - Béla Bartók Music Institute University of Miskolc, Miskolc

 • AWARDS:
 • 1983 SZOT Award
 • 1998 Avasi Grammar School Award
 • 1999 Scholarship of the Ministry of Cultural Heritage to Luxemburg
 • 2006 "Arany Katedra" Commemorative Plaque
 • 2008 Spanishflu International Mail Art Award
 • 2011 Member of the Academy of Bessenyei
 • 2012 Pedagogic Award of Miskolc
 • 2013 "Bonis Bona - For Nation's Talents" Award
 • 2018. VII. Spanishflu International Mail Art Main Award
  Lebenslauf:
 • Er ist 1957 in Tornyospálca ( Komitat Szabolcs-Szatmár-Bereg, Ungarn) geboren.
 • 1976 machte er Abitur im Bessenyei György Gymnasium in Kisvárda. Während seiner Schulzeit beschäftigte er sich 10 Jahre lang aktiv mit Modellieren.
 • 1981 absolvierte er die Fächer Zeichnen-Mathematik an der Bessenyei György Pädagogischen Hochschule, sein Lehrer war Zoltán Valkovits.
 • Ab 1982 war er Kunsterzieher an der Móra Ferenc Grundschule in Miskolc.
 • 1988 beendete er die Hochschule der Bildenden Künste mit Diplomabschluss. Seine Lehrer waren Csaba Vécsey, Árpád Szabados und László Patay.
 • Seit 1987 ist er Kunsterzieher am Avasi Gimnasium in Miskolc.
 • Seit 1982 hatte er viele selbstständige Ausstellungen, er nimmt ausserdem regelmässig auch an Ausstellungen von Künstlergruppen teil.
 • Seit 1995 ist er Mitglied des Landesvereins der Ungarischen Künstler.

 • WICHTIGE AUSSTELLUNGEN:
 • 1989 Ausstellung im Kulturzentrum in Vásárosnamény
 • 1996 Ausstellung " Der Mensch", Miskolc, Komitatsbibliothek II. Rákóczi Ferenc
 • 1997 Ausstellung "… Linien …", Miskolc, Nationaltheater
 • 1998 Ausstellung " M-Linien 4", Aschaffenburg, Deutschland
 • 2001 Ausstellung "Erdenvogel", Budapest, Galerie Átrium
 • 2001 Ausstellung "Homogen", Miskolc, Miskolcer Galerie
 • 2011 Ausstellung "Ich fing mit meiner Laufbahn in Besi an", Kisvarda, Bessenyei Galerie
 • 2011 Ausstellung "SONST", Die gemeinschaftliche und kulturelle Galerie von Eötvös 10, Budapest
 • 2012 Richtungpunkte, Schloss Barczay, Felsozsolca
 • 2013 Wege und Treffen, Galerie von Miskolc, Petro-Haus, Miskolc
 • 2014. XXII. Salgótarjáner Winterausstellung, Miskolcer Galerie, Städtliche Kunstmuseum, Miskolc
 • 2015. 33. Salgótarjáner Frühlingsaustellung, Dornyay Béla Museum
 • 2015. ,,TÁJ BOX" - SECCO FALKA II. - Internationales Maler- und Objekttreffen, TPG Galerie des Schauspielmuseums, Miskolc

 • PREISE:
 • 1983 Landespreis des Rats der Gewerkschaften
 • 1998 Avasi Gimnasium Preis
 • 1999 Stipendium in Luxemburg, überreicht vom Ministerium des Nationalen Kulturerbes
 • 2006 Ehrenauszeichnung "Goldenes Katheder"
 • 2011 Mitglied der Bessenyei Akademie
 • 2012 Pädagogisch Preis, Miskolc
 • 2013 "BONA BONIS Für die Talente der Nation" Preis

alkotások

artistics

további alkotások

megnyitók

exhibitions

23. LÉGYOTT - Tompa plusz Petőfi

Közös kiállítás - Miskolci Színészmúzeum -Thália-ház
2023. június 24. –
Köszöntőt mondott: Dr. Szolyák Péter, a Herman Ottó Múzeum igazgatója
Megnyitotta: Vass Tibor József Attila-díjas költő, képzőművész
Közreműködtek: Seres Ildikó Jászai Mari-díjas színművész, Fandl Ferenc Déryné-díjas színművész
Házigazdák: Vass Nóra és Mikita Gábor

további megnyitók

sajtó

press

mű-terem

atelier

kapcsolat

contact

Homonna György - gyorgyhomonna@gmail.com